Top
austria tours / Rejsebetingelser

Tilmelding

Tilmelding og køb af rejse kan foregå via telefon eller e-mail. Bestillingen er bindende for begge parter ved betaling af 1. rate. Ved bestilling mailes bekræftelse i form af rejsebevis/faktura.

For at undgå misforståelser beder vi om at rejsebeviset gennemlæses og alle informationer, såsom afrejsedato, afrejse sted, indkvartering, pris m.m., gennemgås så snart det er modtaget. Alle fejl skal omgående oplyses. Bemærk at det kun er skriftlige aftaler der er gældende.

Prisen

Rejseprisen indeholder alle i programmet skriftligt aftalte ydelser jf. rejsebeviset/faktura. Der tages forbehold for tastefejl.

Betaling

Betaling til Austria Tours kan som udgangspunkt kun ske via bankoverførsel. Se betalingsbetingelserne på jeres faktura. Betalingen er sket, når pengene er modtaget på Austria Tours bankkonto. 

Ved bestilling af rejse skal der betales 1. rate samt eventuelt afbestillingsforsikring. 1. rate fremgår af fakturaen. 1. rate samt afbestillingsforsikring skal være Austria Tours i hænde senest 3 dage efter bestillingsdagen. Restbeløbet skal – uopfordret – være Austria Tours i hænde senest 42 dage før afrejse.

Bestilles rejsen med mindre en 42 dage til afrejse, skal hele rejsens pris være Austria Tours i hænde 3 dage efter bestilling, rejsen skal altid være betalt inden afrejsedagen. Bestilles rejsen mindre end 10 dage før afrejse skal den betales samme dag. Ved betaling henvises til fakturanummer.

Automatisk annullering

Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 42 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling. 

Prisændringer

Austria Tours forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte priserne, såfremt der sker væsentlige ændringer i brændstofpriser, skatter, afgifter eller valutakurser. Prisen kan højst stige med 10% af rejseprisen. Hvis prisen stiger, bliver dette meddelt senest 20 dage før afrejse.

Forsikring

Austria Tours tilbyder afbestillingsforsikring. Denne skal bestilles ved tilmelding og betales sammen med 1. rate.

Austria Tours tilbyder rejseforsikring igennem Europæiske. Denne kan bestilles op til 7 dage før afrejse. Hvis en rejseforsikring bestilles gennem Austria Tours er fakturanummeret det gældende referencenummer.

Ændringer

Austria Tours gør opmærksom på, at ændringer af en allerede indgået aftale, kan medføre 

prisstigning for aftalens deltager. På rejser med rutefly, tog eller bus kan ændringer ikke foretages, medmindre der er individuelt mulighed for dette fra transportudbyderens side, tit mod gebyr. Gebyret varierer ift. udbyder. ”Non – refundable” billetter kan ikke ændres eller afbestilles.

Transport

Fly, Tog , bus

Husk at reservere plads til skiene ved bestilling af rejsen. Køb af skitransport inkluderer 1 par ski og 1 par støvler. På nogle flyvninger er der begrænset plads til ski, det er derfor en god idé at booke skitransport samtidig med bestilling af rejsen.

Afgangstider er vejledende og der tages forbehold for eventuelle ændringer eller trafikale forstyrrelser. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke sig selv og bagagen ind på ud- og hjemrejsen og holde sig informeret i forhold til de bestilte afgange.

Aflysning/ændring

Austria Tours kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb aflyse rejsen som følge af katastrofe, krig, uroligheder, strejker og lignende. Aflyses en rejse på grund af for få tilmeldte deltagere, er arrangøren forpligtet til at underrette de tilmeldte rejsende snarest og ikke senere end 14 dage før afrejse. 

Aflyses en rejse som følge af ovennævnte punkter, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer den rejsende ikke nogen godtgørelse. Ved manglende hotelkapacitet på grund af fejl fra hotellets side, har vi ret til at flytte gæster til et hotel af samme standard uden yderligere kompensation.

Rejser uden transport

Ved rejse uden transport bærer Austria Tours på ingen måde ansvaret for transporten. Austria Tours hjælper gerne med kørselsvejledning.

Indkvartering

Ved såvel lejlighed som på hotel er indkvarteringen til rådighed på ankomst dagen fra ca. kl. 16.30. Ved halvpension er den første spisning om aftenen på ankomstdagen. Ved kvartpension er den første spisning om morgenen dagen efter ankomst. Ved halvpension og kvartpension er den sidste spisning om morgenen på dagen for afrejse.

På afrejsedagen skal indkvartering forlades om formiddagen. Nøjagtigt tidpunkt vil blive oplyst i receptionen.

Kategorisering

Når du skal på ferie, er det vigtigt, at du vælger en kategorisering, der passer til dine forventninger til indkvarteringen. Vores kategoriseringer af hoteller, morgenmadspensioner og lejligheder går fra 1-5 stjerner, hvor 5 er det højeste. Vi giver også halve point, når en indkvartering ligger sig mellem to kategorier.

Det skal pointeres, at kategoriseringen er Austria Tours egen kategorisering og kan være forskellig fra destination til destination. Det betyder, at vi sammenligner standarden indenfor samme skiområde, og kategoriseringen kan ikke sammenlignes med internationale stjernesystemer.

Vi kategoriserer vores indkvartering ud fra flere kriterier, som omfatter de faciliteter, I finder på stedet, afstande til liften, pisten og centrum, værelsets/lejlighedens standard og indkvarteringens generelle service og atmosfære.

Hotel og morgenmadspension

5 stjerner: Luksuspræget hotel/pension med de bedste faciliteter og meget højt serviceniveau.

4 stjerner: Hotel/pension af høj standard med god komfort og service.

3 stjerner: Hotel/pension af en god standard, hvor du finder en behagelig komfort og service.

2 stjerner: Hotel/pension af mellemklasse standard med mere beskeden service og forplejning.

1 stjerne: Hotel/pension af enkel standard, for dig der ønsker at bruge feriepengene på andet end indkvarteringens komfort.

Lejlighedskomplekser

5 stjerner: Luksuspræget lejlighedskompleks med de bedste faciliteter og topudstyrede lejligheder.

4 stjerner: Lejlighedskompleks af høj standard med god komfort og veludstyrede lejligheder.

3 stjerner: Lejlighedskompleks af en god standard, hvor du finder en behagelig komfort og fine lejligheder.

2 stjerner: Lejlighedskompleks af mellemklasse standard med mere beskeden service, komfort og mindre udstyrede lejligheder.

1 stjerne: Lejligheder af meget enkel standard for dig, der ønsker at bruge feriepengene på andet end indkvarteringens komfort.

Rejsedeltagerens forpligtigelser

Deltagere på Austria Tours rejser skal have gyldigt pas med min. 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning. Deltagere skal møde rettidigt på aftalte afrejsested, samt hjemrejsested. Hvis dette ikke overholdes har rejsedeltageren ikke ret til godtgørelse. Deltagere skal overholde regler og anvisninger fremsat af Austria Tours samt Austria Tours transportoperatører, som gælder for transportmidler, hoteller m.m. samt optræde således at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder vi os ret til at udelukke deltageren fra rejsen, hvorefter rejsedeltageren må foretage ophold og hjemrejsen for egen regning. Austria Tours er i det tilfælde berettiget til at beregne sig den totale pris for rejsen. Deltagere er erstatningsansvarlige for forvoldte skader, samt bortkomst af lejet udstyr som f.x. ski, stave, støvler, hjelm, cykler, cykelhjelme m.m.

Grupperejser

Bestilleren af en grupperejse, bliver af Austria Tours, betragtet som rejseleder for denne gruppe. Rejselederen har ansvaret for at alle gruppens deltagere bliver gjort bekendt med de konkrete detaljer vedrørende rejsen og dens afvikling.

Hvis personer under 18 år deltager i en grupperejse, påkræver Austria Tours sig ret til at indhente en gyldig underskrift/samtykkeerklæring fra deltagerens forældre eller værge.

Gæster under 18 år

Gæster, der rejser med Austria Tours, og er under 18 år, skal følge destinationslandets gældende regler for unge under 18 år.

Personer under 18 år som rejser uden forældre eller værge skal meddele dette ved bestilling af rejsen, samt indsende en gyldig underskift/samtykkeerklæring fra deltagerens forældre eller værge.

I Østrig skal man være 18 år for at komme ind på diskotekerne og 18 år for at købe alkohol.

Arrangementer

Deltagelse i arrangementer sker altid på den rejsendes eget ansvar.

Austria Tours påberåber sig retten til at aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, sygdom, dårligt vejrlig og lignede, samt hvis vores samarbejdspartnere vurderer at der er en risiko forbundet ved at gennemføre arrangementet.

Afbestilling

Fortryder kunden sin bestilling, skal dette meddeles Austria Tours senest 48 timer efter betaling af 1. rate. 

Hvis 1. rate ikke er betalt senest 3 dage efter bestilling, betragter Austria Tours aftalen som ikke indgået.

Automatisk annullering

Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 42 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling. 

Følgende afbestillingsregler er gældende:

Aflysninger er uden undtagelse kun gyldig skriftligt.

Op til 90 dage før ankomst ingen afbestillingsgebyr.

Ved afbestilling mellem 89 og 31 dage før aftalt rejsedag betales 40 % af rejsens pris. 

Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før aftalt rejsedag betales 70 % af rejsens pris.

Ved afbestilling senere end 14 dage før aftalt rejsedag har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen.

Afbestillingsforsikring og eventuelle fly-, tog- eller busbilletter som ikke refunderes fra transportarrangørens side (non-refundable billetter) tilbagebetales ikke.

Tilkøb af liftkort, skileje, skiskole osv.

Priserne og betingelserne er kun gældende, hvis ydelserne bestilles hjemmefra og fremgår af rejsebeviset(faktura)

Forsinkelser

Hos Austria Tours gør vi i samarbejde med vores fly/busselskaber naturligvis alt for at forhindre forsinkelser, alligevel kan forsinkelser opstå grundet forskellige faktorer: Vejrforhold, tekniske problemer m.m. 

Vær altid opmærksom på at have sat rigeligt med tid af til at komme frem til afrejsestedet, da forsinkelser kan opstå.

Austria Tours og vores samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for missede udrejser som følge af forsinkelser. Der er ligeledes heller ingen erstatning i sådanne tilfælde.

Reklamationer

Konstateres der fejl eller mangler ved rejsen, skal dette meddeles Austria Tours hurtigst muligt. Henvendelse omkring fejl og mangler skal ske via e-mail eller på 4222 0068. Ifølge lovgivningen omkring pakkerejser skal Austria Tours have mulighed for at udbedre fejlen. Hvis vi derfor ikke kontaktes hurtigst muligt efter, at fejlen eller manglen er blevet opdaget, kan man ikke være sikret en evt. kompensation.

Hvis fejlen kan udbedres under rejsen varetages dette af Austria Tours , hvis ikke Austria Tours løsningsforslag godtages, skal der tages skriftligt kontakt til Austria Tours ved hjemkomst.

Kan evt. reklamationer ikke løses i mindelighed, kan kunden klage til Pakke-rejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Flyselskabers ansvar

Transport med fly er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Ved passagerbefordring, udført af dansk luftfartsselskab, er ansvaret for personskade begrænset til den i luftfartsloven fastsatte ansvarsgrænse. Denne udgør for tiden ca. kr. 800.000 pr. passager og ca. kr. 150 pr. kg indskrevet rejsegods.

Ved mistet eller beskadiget bagage under flytransport, skal der straks reklameres over for luftfartsselskabets repræsentant. Reklamationer skal afgives skriftligt og inden 7 dage fra modtagelsen af beskadiget rejsegods. Ved bortkomst eller forsinkelse gælder 21 dage.

Austria Tours ansvar

Austria Tours kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlige eller andre omstændigheder, som ligger uden for vores kontrol.

Austria Tours kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af 
Austria Tours anvist og aflåst lokale. Ved skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vore ansatte transportørers side, skal henvendelse rettes til eget forsikringsselskab.

Austria Tours er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens regler og normer. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset, er bureauet uvedkommende. Austria Tours forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i bus, fly mv., men Austria Tours kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes.

Austria Tours kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende.

Glemte sager

Ved henvendelse beskrives det mistede, hvorefter Austria Tours vil iværksætte en eftersøgning. Findes det mistede, sendes det hurtigst muligt fremsendes pr efterkrav plus et gebyr på kr. 120,-

Persondataloven

Henvendelser 

Vi registrerer ved henvendelser navn, mailadresse og telefonnummer på potentielle kunder og evt. fødselsdatoer på medrejsende ved udregning af børne-/senior-rabatter.

Gæster 

Vi registrerer ud over ovennævnte kundeoplysninger også navn, postadresse og fødselsdato på alle medrejsende gæster og naturligvis, hvad der er bestilt (rejseform, afrejsested, ophold, bestilling af forplejning, indkvartering, skipas, skileje, skiskole – og specielle ønsker). 

Opbevaring af data 

Vi opbevarer dataene fortroligt på server placeret i Danmark, hvor der udelukkende er mulighed for at tilgå dem med password, og udelukkende af firmaets ansatte. 

Videreformidling af data 

Vi videregiver kun relevante og minimale data (typisk navn, mobilnummer og evt. fødselsdato) om vore gæster til relevante samarbejdspartnere som fx flyselskaber, busfirmaer, hoteller og guider – og forsikringsselskab, hvis der tegnes en rejseforsikring.

Data om henvendelser videregives naturligvis ikke til nogen! 

Ret til indsigt, ændring eller sletning af data

Vi oplyser gerne, hvad vi har registreret om dig – kontakt os blot og få en udskrift. Og kan vi slette oplysninger uden at komme på tværs af myndighedskrav, gør vi det naturligvis om ønsket. 

Al færdsel i ferieområdet sker på eget ansvar.

Austria Tours er registreret ved CVR-nummer: 37097764

Austria Tours er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2783 

Austria Tours er forsikret hos Vejle Brand Policenummer: 1101495